müthiş için Türkçe-Almanca çeviriler:

tollen · Super · fabelhaft · diğer çevirileri

müthiş tollen

Hayır ama müthiş bir senaryomuz var.

Nein, aber ein tolles Drehbuch.

Müthiş bir hediye.

Ein tolles Geschenk.

Aklıma müthiş bir fikir geldi.

Oh, ich habe eine tolle Idee.

müthiş Super

Müthiş bir koleksiyon Bay Stoner.

Super Kollektion, Mr. Stoner.

Hey! Ne müthiş bir yer.

Was für eine super Wohnung!

Ne müthiş bir reklam!

Er wäre eine super Werbung.

müthiş fabelhaft

Müthiş Kung Fu yapıyorsun.

Dein Kung Fu ist fabelhaft.

Müthiş bir şey.

Es ist fabelhaft.

Ayrıca müthiş bir delikanlı.

Und ein fabelhafter junger Mann.