müttefik için Türkçe-Almanca çeviriler:

verbünden, Verbündete, Verbündeten · Verbündeter · alliierte · NATO · diğer çevirileri

müttefik verbünden, Verbündete, Verbündeten

Bana bir müttefik lazım.

Ich brauche einen Verbündeten.

Ve bir Sekiz çok tutkulu bir müttefik olabiliyor.

Und eine Acht kann eine passionierte Verbündete sein.

Şimdi, Müttefik olabilir miyiz?

Können wir nun Verbündete sein?

müttefik Verbündeter

Ama aynı zamanda çok güçlü bir müttefik olabilirler.

Aber sie können auch ein mächtiger Verbündeter sein.

Güçlü bir müttefik de olabilirim.

Ich könnte ein starker Verbündeter sein.

Değerli bir müttefik olabilirdin.

Sie wären ein wertvoller Verbündeter.

müttefik alliierte

Hem Müttefikler hem de Almanlar için bu en uzun gün olacak en uzun gün.

Das wird für die Alliierten, und für die Deutschen der längste Tag sein der längste Tag!

Müttefik komandoları, Alman ve İtalyan kuvvetlerinin işgali altındaki Akdeniz ülkelerini yakından izliyor.

Alliierte Befehlshaber beobachten den von deutschen und italienischen Truppen besetzten Mittelmeerraum.

MÜTTEFİK KUVVETLERİ KARARGAHI CEZAYİR

Hauptquartier der Alliierten, Algier

müttefik NATO

NATO, CIA ve tüm müttefik haberalma birimleri ile çalışacaksınız.

Sie werden mit NATO, CIA und allen verbündeten Geheimdiensten zusammenarbeiten.