müze için Türkçe-Almanca çeviriler:

Museen, Museum · Nationalmuseum · diğer çevirileri

müze Museen, Museum

Müzelere, arkeolojik kazılara, antik mezat evlerine falan gidiyorlar.

Sie sind hinter Museen, archäologischen Grabungen, antiken Auktionshäusern her.

Tamam, eskiden çalıştığım müzede doldurulmuş benekli bir baykuş buldum.

Ich habe eine gefleckte Eule in einem Museum gefunden. Ausgestopft.

Bayanlar ve baylar, müze bir saat sonra kapanacaktır.

Ladys und Gentlemen, das Museum schließt in einer Stunde.

müze Nationalmuseum

Bu görüntü Irak Ulusal Müzesi'ndeki çivi yazısıyla yazılmış tabletlerden biri.

Das erscheint auf einer Keilschrifttafel im irakischen Nationalmuseum.