müzik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Musik · die Musik · musizieren · diğer çevirileri

müzik Musik

Lütfen, hayır. Bu gece müzik yok.

Nein, bitte keine Musik heute Abend.

Biraz müzik açsam?

Ein wenig Musik?

Sen, Bird, Bud Powell, Lester Young müzikte devrim yarattınız.

Sie, Bird, Bud Powell, Lester Young, Sie haben die Musik revolutioniert.

müzik die Musik

Sen, Bird, Bud Powell, Lester Young müzikte devrim yarattınız.

Sie, Bird, Bud Powell, Lester Young, Sie haben die Musik revolutioniert.

Bu müzik sesi nereden geliyor David?

Woher kommt die Musik, David?

Bu ne biçim bir müzik?

Was ist das für eine Musik?

müzik musizieren

Biz ikimiz güzel müzik yapabilirdik.

Wir könnten schön zusammen musizieren.