müzisyen için Türkçe-Almanca çeviriler:

Musiker · Musikerin · Rockmusiker · Musikant · diğer çevirileri

müzisyen Musiker

Filozof, bilim adamı, şair, müzisyen, düellocu!

Philosoph, Wissenschaftler, Poet, Musiker, Duellant!

Dinle. Birkaç müzisyen tanıyorum.

Ich kenne ein paar Musiker.

Biz müzisyenler Bedouins gibiyiz.

Wir Musiker sind wie Beduinen.

müzisyen Musikerin

Burada daha üstün bir müzisyen var.

Sie haben eine bessere Musikerin.

Bilmem, annem bir müzisyen ve Fransız, yani

Tja, meine Mutter ist Musikerin und Französin, deshalb

Müzisyen misin? Hayır.

Bist du Musikerin?

müzisyen Rockmusiker

Hayranlarını küçük gören profesyonel rock müzisyenleri.

Professionelle Rockmusiker, die auf ihre Fans herabblickten.

müzisyen Musikant

Bu da Jakub, iyi bir müzisyen.

Das istJakub, ein echt guter Musikant.