mağara için Türkçe-Almanca çeviriler:

Höhle · Höhlen · Höhlenmensch · Grotten, Grotte · Höhlenmalerei · diğer çevirileri

mağara Höhle

Bir mağara lazım bize.

Wir brauchen eine Höhle.

Bir tür mağara ama ben

Eine Art Höhle, aber ich

Brad Pitt'in, Yorkshire'da bir mağara olduğunu sanıyorsun.

Du hältst Brad Pitt für eine Höhle in Yorkshire!

mağara Höhlen

Binlerce mağaradan başka bir şey yok.

Tausende Höhlen, aber nichts anderes.

Artık mağara yok.

Keine Höhlen mehr.

Mağaralarda doğal bir sıcaklık vardır.

Höhlen haben eine Natal-Temperatur.

mağara Höhlenmensch

Bir mağara adamı, küçük bir çocuk gibi çalıyordu.

Sie spielte wie ein Höhlenmensch, wie ein Kind.

Tam mağara adamı gibi konuştun.

Gesprochen wie ein wahrer Höhlenmensch.

Bu mağara adamı kim?

Wer ist der Höhlenmensch?

mağara Grotten, Grotte

Mağaralarda, oyuklarda, yüzme havuzlarında ama her seferinde suyun altında.

Wir tun es in Höhlen, Grotten, Swimmingpools aber immer unter Wasser.

Bir çok insan mağaraları ve oyun odalarını bilir.

Die meisten kennen die Grotte und das Spielzimmer. Natürlich.

Gece Perileri, sadece Kuzey Yamaçları'ndaki mağaralarda doğum yaparlar.

Die Irrlichter gebären nur in den Grotten der nördlichen Foothills.

mağara Höhlenmalerei

Hepsi ilkel. Mağara resimleri gibi.

Es ist alles primitiv, wie Höhlenmalerei.

Hiç mağara duvarlarına resim çizdin mi?

Hast du jemals Höhlenmalerei betrieben?

Bana mağara resimlerini çağrıştırdı.

Es erinnert mich an Höhlenmalerei.