mağdur için Türkçe-Almanca çeviriler:

Opfer · diğer çevirileri

mağdur Opfer

Ben de senin kadar mağdur oldum!

Ich bin genauso ein Opfer!

Onlara üçkağıtçı demeliyiz yoksa kriz mağdurları mı?

Lebensgefährliche säumige Zahler oder Opfer der Krise?

Ben mağdur değilim Melissa.

Ich bin kein Opfer, Melissa.