maalesef için Türkçe-Almanca çeviriler:

leider · unglücklicherweise · bedauerlicherweise · diğer çevirileri

maalesef leider

Ama maalesef başka bir seçeneğimiz yok.

Leider haben wir keine andere Wahl.

Çok yorucu bir programım var maalesef.

Eine sehr strapaziöse Reise, leider.

Ama maalesef, bu uygulama hala deneysel olarak çalışılıyor.

Leider, ist diese Prozedur noch in der Entwicklungsphase.

maalesef unglücklicherweise

Hayır, maalesef ki hayatta kaldım.

Nein, unglücklicherweise habe ich überlebt.

Maalesef bayım,elimde hiç bir şey yok.

Unglücklicherweise, Sir, habe ich nichts.

Maalesef, o Mary'yi seviyor.

Unglücklicherweise liebt er Mary.

maalesef bedauerlicherweise

Çok isterdim ama maalesef Bozmam gereken bir karaborsa açık arttırması var.

Das würde ich sehr gerne, aber bedauerlicherweise muss ich eine Schwarzmarktauktion stören.

Maalesef senin için yapabileceğim hiçbir şey yok.

Bedauerlicherweise kann ich nichts für Sie tun.

Maalesef Bay Politovsky'nin belirlenmeyen kalp rahatsızlığı vardı.

Bedauerlicherweise hatte Mr. Politovsky ein nicht diagnostiziertes Herzleiden.