madde enerji

İkisi de enerjiyi maddeye dönüştürebiliyorlar.

Beide können Energie in Materie umwandeln.

Soruşturmam sırasında bulduğum tek anormallik madde-enerji sinyal oranında geçici bir artış.

Die einzige Anomalität ist eine temporäre Erhöhung in der Materie-Energiesignal-Ratio.

Maddeyi enerjiye dönüştürebilen ve düşünce dalgasıyla çalışan bir makine.

Eine, die von Gedankenwellen geleitete Energie in Materie umwandelt.

Enerji ve madde birbirlerine dönüştürülebilir değil mi?

Und Energie und Materie sind austauschbar, hab ich Recht?

Karanlık Madde enerjisi güçlenmeye devam ediyor.

Die Dunkle Materie breitet sich weiter aus.

Madde ve enerji.

Materie und Energie.