madde için Türkçe-Almanca çeviriler:

Materie · Substanz · Zeuge, Zeug · Etwas · Stoffe, Stoff · Zutat · Paragraph · Wirkstoff · Element · Fall · Masse · Mittel · diğer çevirileri

madde Materie

Madde-antimadde tepkimesinin belirli türleri tarafından oluşturulurlar.

Sie entstehen durch bestimmte Materie-Antimaterie-Reaktionen.

Kırmızı maddeyi fırlatın.

Rote Materie abwerfen.

Madde, manyetik alan sayesinde bağdaşıyor.

Materie hält durch ein Magnetfeld.

Sensörler, belirsiz bir maddenin kristal yapısında olduğunu belirtiyor.

Sensoren zeigen eine kristalline Struktur unbestimmter Materie an.

İkisi de enerjiyi maddeye dönüştürebiliyorlar.

Beide können Energie in Materie umwandeln.

Soruşturmam sırasında bulduğum tek anormallik madde-enerji sinyal oranında geçici bir artış.

Die einzige Anomalität ist eine temporäre Erhöhung in der Materie-Energiesignal-Ratio.

Devrim niteliğinde formül sadece bizim piyasamız için, toz halinde anti madde.

Eine neuartige Formel, ausschließlich für unseren Markt erforscht: die pulverisierte Anti-Materie.

Büyük olasılıkla bir tür madde-antimadde reaktörü.

Es ist wohl eine Art Materie-Antimaterie-Reaktor.

Neredeyse organik ve inorganik madde arasında geçiş evresine benziyor.

Fast wie ein Übergangsstadium zwischen organischer und anorganischer Materie.

Aslında, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bize çoktan karanlık maddenin var olabileceğini gösterdi.

Der Große-Hadronen-Teilchenbeschleuniger hat uns bereits gezeigt, dass dunkle Materie wahrscheinlich