mahkûmla

Bir sürü mahkûmla.

Eine Menge Gefangener.

Bay Caputo onun idaresi hakkında birkaç mahkûmla konuşacak.

Mr. Caputo will mit Insassinnen über ihr Verhalten sprechen.