mahkeme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gerichte, Gericht · Gerichtshof · Court · Gerichtsverfahren · diğer çevirileri

mahkeme Gerichte, Gericht

Burası merhametli bir mahkeme.

Dies ist ein gnadenvolles Gericht.

POLİS KAÇMA GİRİŞİMİNE KARŞI MAHKEMEYİ KUŞATTI

POLIZEI UMSTELLT GERICHT IN ERWARTUNG VON TUMULTEN

Hoşça kalın doktor. Beş ya da altı ay sonra mahkemede görüşürüz.

Auf Wiedersehen, Doktor, wir sehen uns vor Gericht, in fünf oder sechs Monaten.

mahkeme Gerichtshof

Bay Dragovic, Haag'daki Uluslararası Suçlar Mahkemesi tarafından temize çıkarıldı.

Mr. Dragovic wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag freigesprochen.

Yüksek mahkeme diye bir şey var.

Es gibt einen Obersten Gerichtshof.

Şimdi de Anayasa Mahkemesi.

Und nun der Oberste Gerichtshof.

mahkeme Court

Ama Kelo Yüksek Mahkemesi'ne göre halk yararları çoğunluğa göre karar verilir niteliğe göre değil.

Aber was die Supreme Court-Entscheidung in Kelo anbelangt, wird Gemeinnützigkeit quantitativ, und nicht qualitativ bestimmt.

Haybridge mahkeme projesinin görüntülerini indirdim, bir göz atalım.

Ich hab die Haybridge Court-Fotos. Wir können sie uns ansehen.

mahkeme Gerichtsverfahren

Ve üstelik mahkeme olmadan.

Und das ohne Gerichtsverfahren.