mahkum

Gardiyan! Burada çok hasta bir mahkum var.

Sie haben hier einen sehr kranken Gefangenen.

Şimdi bu tipik bir mahkum kartı.

Dies ist eine typische Gefangenenkarte.

O zaman beni mahkum edin.

Dann verurteilen Sie mich.

İyi geceler mahkum.

Gute Nacht, Insassin.

Bazı hücrelere ikişer mahkum koymuşlardı.

Einige Zellen beinhalteten zwei Gefangene.

Mahkum giysisini tercih ediyorsanız çizgili giyinebilirsiniz.

Wenn Sie Sträflingskleidung bevorzugen, tragen Sie gestreift.

O bir askeri mahkum binbaşı.

Sie ist eine Militärgefangene.

Başıboş bir mahkum var.

Ein Gefangener ist frei.

Tüm mahkumlar ayağa kalkacak.

Alle Gefangenen erheben sich.

Dört mahkum dışarı çıkıyor.

Vier Gefangene gehen raus.