makale için Türkçe-Almanca çeviriler:

Artikel · essay · Aufsatz · Aufsätze · diğer çevirileri

makale Artikel

Bu eski makaleyi buldum.

Ich fand diesen alten Artikel.

Burke, bu konuda hemen bir makale yaz.

Burke, schreib sofort einen Artikel darüber.

Walt Whitman ve anlambilim üzerine harika bir makale yazan kimdi biliyor musunuz?

Wissen Sie, wer einen tollen Artikel über Walt Whitman und die Politolinguistik veröffentlichte?

makale essay

Sğktiğimin hukuk makalesi, babam bir anda ensemde bitiyor.

Scheiß Rechtslehre-Essay. Dad saß mir im Nacken.

Makale derlemeleri. Fourier, Emerson bütün aşkın bilinç yazarları.

Eine Essay-Sammlung von Fourier, Emerson alle Transzendentalisten.

makale Aufsatz

O zaman, makale için, eşleniğimizi

Für den Aufsatz, konjugieren wir

makale Aufsätze

Hatta yazdığın bazı makaleleri okudum.

Sogar einige Ihrer Aufsätze gelesen.