malzeme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Material · zutaten, Zutat · Ausrüstung · Stoff · diğer çevirileri

malzeme Material

Malzeme, işgücü, provalar, aksesuarlar, ambalaj nakliye, satış komisyonları, her şey hazır.

Material, Arbeit, Anproben, Accessoires, Verpackung, Auslieferung, Verkaufsprovisionen, alles, es ist alles da.

Ben ilişki malzeme değilim emin misin?

Sie sicher, ich bin Beziehung Material?

Beyaz süprüntü, Vegas nikâh malzemeleri.

Weißer Abschaum, Vegas Hochzeits Material.

malzeme zutaten, Zutat

Tüm malzemeler ev yapımı kloroform için.

Alle Zutaten für hausgemachte Chloroform.

Bir büyü için malzemeler.

Zutaten für einen Bann.

Gizli malzeme diye bir şey yok!

Es gibt keine geheime Zutat.

malzeme Ausrüstung

Joo amca bize silah ve malzeme sağlar.

Onkel Joo versorgt uns mit Ausrüstung und Waffen.

Anlaşılan Günther Reinhold'un arkasından yanına malzeme almadan gitti.

Offenbar ist Günther Reinhold ohne Ausrüstung nachgestiegen.

Bunlar çok hassas malzemeler.

Das ist zerbrechliche Ausrüstung.

malzeme Stoff

Kumaşlara gelince, işlenmiş kompozit malzemenin on katmanlı ardışık karışımına ne dersin?

Bezüglich Stoffe, wie klingt eine Polymer-Mischung mit zehn Schichten behandeltem Kompositmaterial?

Pekala, işte iyi bir malzeme.

Okay, hier ist der gute Stoff.