manevi için Türkçe-Almanca çeviriler:

moralisch · ideell · diğer çevirileri

manevi moralisch

Peki ya doğacak manevi zarar hususu Jack?

Was ist mit moralischem Fehlverhalten, Jack?

Manevi açıdan yoksa mantıken mi?

Moralisch nicht korrekt oder ungenau?

Radikal mimari, tüm geleneksel ve manevi değişkenlerin bir reddidir.

Radikale Architektur ist eine Ablehnung aller formalen und moralischen Parameter

manevi ideell

İnan bana, bunun pek manevi değeri yok.

Glaub mir, der ideelle Wert ist gleich null.