manevra için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ausweichmanöver · Manöver · Wendigkeit · diğer çevirileri

manevra Ausweichmanöver

Kaçınma manevraları dedim.

Ich sagte Ausweichmanöver.

Kaçış manevraları, düzen Riker Alfa.

Ausweichmanöver einleiten. Muster Riker Alpha.

Kavis Teke kaçınma manevrasını ilk onlar kullanmış. hem de Napoleon'unkiyle kıyaslanabilecek Pasif

Sie wandten als Erste das Kavis-Teke-Ausweichmanöver an, ebenso die passive Köderlist, die bereits

manevra Manöver

Sersem. O manevra gizlidir.

Dieses Manöver ist vertraulich.

General Bogan, bu manevrayı açıklayabilir misiniz?

General Bogan, können Sie dieses Manöver erklären?

Pringle manevrasını dene.

Versuch das pringle-Manöver.

manevra Wendigkeit

Hız, manevra kabiliyeti ve güç.

Geschwindigkeit, Wendigkeit und Kraft.