manhattan için Türkçe-Almanca çeviriler:

manhattan · Times · diğer çevirileri

manhattan

manhattan manhattan

Manhattan'da belediye başkanı Lindsay'in bürosunda çalışıyor.

Er arbeitet für Bürgermeister Lindsay in Manhattan.

Manhattan'da iki cinayet var. Biri hırsızlık, biri aile içi şiddet.

Zwei Morde in Manhattan einer ein Raub, einer häusliche Gewalt.

Mephistotheles" destan gibi, öyle uzun bir kelimedir ki Manhattan'da.

Mephistopheles" ist so ein ellenlanges Wort in Manhattan.

manhattan Times

Times gazetesi yaptığı kritikte Manhattan'daki en iyi yeni restoran demiş.

Der Times-Kritiker nannte es das beste neue Restaurant in Manhattan.