mantık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Logik · Argumentation · diğer çevirileri

mantık Logik

Sapkın mantık, sonu olmayan bir mantık.

Eine verdrehte Logik. Eine Logik ohne Ende.

Mantık. Pozitif bilimler.

Logik, exakte Wissenschaften.

Lauren her zaman kendi mantığını izlerdi.

Lauren ist immer ihrer eigenen Logik gefolgt.

mantık Argumentation

Çok karışık bir mantığın var.

Eine sehr gebogene Argumentation.