mantıklı için Türkçe-Almanca çeviriler:

vernünftig · logisch · rational · sinnvoll · zumutbar · konsequent · diğer çevirileri

mantıklı vernünftig

Sana çok mantıklı bir teklifte bulunacağım.

Ich mache Ihnen ein wirklich vernünftigen Vorschlag.

Androidler çok daha mantıklı.

Androide sind viel vernünftiger.

Hayır, ben mantıklı aklı başında bir insanım.

Ich bin ein vernünftiger, gesunder Mensch.

mantıklı logisch

Mantıklı bir açıklama.

Eine logische Erklärung.

Mantıksal ama gereksiz.

Logisch, aber unnötig.

Mantıklı bir açıklaması olmalı, bilimsel bir nedeni.

Es muss eine logische, wissenschaftliche Erklärung geben.

mantıklı rational

Mantıklı bir toplum beni ya öldürür ya da benden faydalanırdı.

Eine rationale Gesellschaft würde mich entweder töten oder nutzen.

İntihar mantıklı bir eylem değil.

Selbstmord ist kein rationaler Akt.

Her zaman mantıklı bir açıklaması vardır.

Es gibt immer eine rationale Erklärung.

mantıklı sinnvoll

Burada hangi sürdürülebilirlik stratejileri mantıklı geliyor?

Verteilung. Welche Nachhaltigkeitsstrategien sind hier sinnvoll?

Bu bizim için mantıklı.

Dies ist sinnvoll für uns.

Mantıklı bir tedbir.

Eine sinnvolle Maßnahme.

mantıklı zumutbar

Aşkın mantıkla ilgisi yoktur.

Liebe ist nicht zumutbar.

mantıklı konsequent

Yaptığım her şey gayet tutarlı ve mantıklı.

Mein Tun ist konsequent und logisch.