meşru için Türkçe-Almanca çeviriler:

rechtmäßig · legitim · legal · diğer çevirileri

meşru rechtmäßig

Ben senin oğlun ve meşru varisinim.

Ich bin dein Sohn und rechtmäßiger Erbe.

Philip'e ve Eurydice'e ve onların meşru çocuklarına!

Auf Philip und Eurydike und ihre rechtmäßigen Söhne!

Ben sizin meşru kralınızım!

Ich bin Euer rechtmäßiger König!

meşru legitim

Genelde meşru bir şekilde kiralar.

Normalerweise pachtet er legitim.

Neden senin davan benimkinden daha meşru?

Warum ist deine Vendetta legitimer als meine?

meşru legal

Bu bir cinayet olacak ve meşru olacak.

Das wird Mord sein, und er wird legal sein.