meclis için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stadtrat · Gemeinderat · Versammlung · Parlamente, Parlament · diğer çevirileri

meclis Stadtrat

O meclis üyesi benim verdiğim karar yüzünden öldü.

Dieser Stadtrat ist durch meine Entscheidung gestorben.

Meclis üyesi Booth için çalışıyorum!

Ich arbeite für Stadtrat Booth!

Hepsi, Meclis üyesi Booth ve bu küçük köpeğinin finansmanlığında.

Alles vermittelt von Stadtrat Booth und seinem kleinen Schoßhund.

meclis Gemeinderat

Meclis üyesi gidiyor.

Der Gemeinderat geht.

Oo, sağolun, sayın meclis üyesi.

Oh, danke, Herr Gemeinderat.

Meclis üyesi Anslinger, gayri menkul kralı Stephen Cook'u iyi bir benzetmem için beni kiraladı.

Gemeinderat Anslinger hat mich angeheuert, um diesen Grundbesitz-Bonzen Stephen Cook zu verprügeln.

meclis Versammlung

Bu meclis, Kaptan James Tiberius Kirk'e hitap etmektedir.

Diese Versammlung ruft Captain James Tiberius Kirk auf.

meclis Parlamente, Parlament

Bir meclis kurmak istiyorum.

Ich will ein Parlament aufbauen.