medeniyet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zivilisation · diğer çevirileri

medeniyet Zivilisation

Arkeoloji, antropoloji, antik medeniyetler.

Archäologie, Anthropologie, alte Zivilisationen.

Şehirler inşa ettik, ardından medeniyetler.

Wir bauten Städte, dann Zivilisationen.

Medeniyetin, varoluşun, her şeyin.

Zivilisation, Existenz, alles weg.