mekiği

Mekiğin bir saat içinde gitmeye hazır olacak.

Ihr Shuttle wird innerhalb einer Stunde startbereit sein.

Hayır, hayır. Mekik çekiyordum.

Nein, ich habe Sit-ups gemacht.

Bir mekik kolay hedef olacaktır.

Ein Shuttle wäre ein leichtes Ziel.

Bir mekiğe ihtiyacımız olacak.

Wir brauchen ein Shuttle.

Mekik, beni duyuyor musunuz?

Shuttle, hören Sie mich?

Mekikleri tahliye için hazırlayın.

Shuttles für Evakuierung vorbereiten.

Mekiğin rotası, sonsuz dönüşe ayarlandı.

Setze Fährenkurs fest. Endlosschleife.

O zaman mekiği alırım.

Dann nehme ich ein Shuttle.

Bir mekik daha rahat manevra yapabilir.

Wir können ein Shuttle vorschicken.

Bu mekik geri dönmeli.

Dieser Shuttle muss zurück.