merak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sorge · Frage · Neugier · Neugierde · Wunder · Kuriosität · manie · diğer çevirileri

merak Sorge

Ama merak etme, seni evine geri götüreceğime söz veriyorum.

Aber keine Sorge! Ich verspreche, ich werde dich nach Hause bringen.

Merak etme, bir şey pişirmiyordum.

Keine Sorge, ich hab nichts gekocht.

Merak etme sakın.

Keine Sorge deswegen.

merak Frage

Ben de seni tekrar ne zaman göreceğimi merak ediyordum.

Ich habe mich schon gefragt, wann ich dich wiedersehe.

Ben de bunu merak ediyordum.

Hab ich mich auch schon gefragt.

Bir şeyi merak ediyorum.

Eine Sache frage ich mich.

merak Neugier

Nostalji, merak, vesaire

Heimweh, Neugier, etc.

Merak günah değildir, Harry.

Neugier ist keine Sünde, Harry.

Merak, Bay Decker.

Neugier, Mr Decker.

merak Neugierde

Ben meraklı bir adamım. Tutkulu ve meraklı.

Ich bin ein Mann von leidenschaftlicher Neugierde.

Bunun hepsi, sadece bilimsel merak mı?

Ist es nur wissenschaftliche Neugierde,

Daha çok meraktan.

Eher aus Neugierde.

merak Wunder

Bizim gibi, bu hayvanlar da gizemi ve farkındalık merakını oluşturuyor.

Wie wir verkörpern diese Tiere das Mysterium und Wunder des Bewusstseins.

merak Kuriosität

Evet, bir şaka olarak, bunalım çağı merakı olarak.

Ja, als ein Witz, als eine Kuriosität aus der Depressionszeit.

merak manie

Freddy'nin yeni merakı.

Freddys neue Manie.