merhametli için Türkçe-Almanca çeviriler:

gnädig · barmherzig · Mitgefühl · Barmherzigkeit · mitfühlend · mild · diğer çevirileri

merhametli gnädig

Tanrı ruhuma merhamet etsin.

Gott sei meiner Seele gnädig.

Tanrı ruhlarınıza merhamet etsin.

Möge Gott Ihnen gnädig sein.

Tanrı ruhuna merhamet etsin.

Gott sei seiner Seele gnädig.

merhametli barmherzig

Yoksa merhametli mi davranmalıyım?

Oder sollte ich barmherzig sein?

Yalan söylüyorlar ve biz de bu yalan söyleyenlere merhametli olmak zorundayız.

Sie lügen, und wir müssen uns barmherzig zeigen denen gegenüber, die lügen. Diese Nabobs.

Hiç merhametli değil, Bay Holmes.

Kaum barmherzig, Mr Holmes.

merhametli Mitgefühl

Merhamete ihtiyacım yok, çok teşekkür ederim.

Ich brauche kein Mitgefühl. Vielen herzlichen Dank.

İnsan duyguları merhamet.. suçluluk.. empati önemsiz.

Menschliche Gefühle Mitgefühl, Schuld, Empathie.

Sen başka bir ölümcül hatanın kurbanısın merhametin.

Aber du bist Opfer einer fatalen Schwäche, des Mitgefühls.

merhametli Barmherzigkeit

O zaman, şövalye olarak sana merhamet edebilirim.

Als Ritter kann ich dir dann Barmherzigkeit zeigen.

Merhamet ve bağışlama Budistlerin değerleridir.

Barmherzigkeit und Vergebung sind Werte Buddhas.

General, Merhamet büyük bir adamin erdemidir.

Barmherzigkeit ist die Tugend des Höhergestellten.

merhametli mitfühlend

Sessiz, zeki ve merhametli.

Ruhig, sehr gescheit, mitfühlend.

Benim kızım zarif ve merhametli biridir.

Meine Tochter ist nett und mitfühlend.

merhametli mild

Adalet." "Merhamet." "Şefkat.

Gerechtigkeit." "Gnade." "Milde.