merkezi için Türkçe-Almanca çeviriler:

zentral · diğer çevirileri

merkezi zentral

Özel Merkez Televizyonu, beni duyuyor musunuz?

Fernseh Zentrale, können Sie mich hören?

Anlaşıldı Kuzeybatı merkez.

Verstanden, Nordwest Zentrale.

Ozel, merkezi, mükemmel.

Zentral gelegen! Perfekt!