merkezli

Özel Merkez Televizyonu, beni duyuyor musunuz?

Fernseh Zentrale, können Sie mich hören?

İlk önce Slade'in operasyon merkezini bulmalıyız.

Zuerst müssen wir Slades Operationsbasis finden.

KAYBEDECEK ZAMAN YOK DANIŞMA MERKEZİ

KEINE ZEIT VERLIEREN BERATUNGSZENTRUM

Merkez, desteğe ihtiyacımız var.

Zentrale, wir brauchen Verstärkung.

Beni duyuyor musun, Kumanda Merkezi?

Hören Sie mich, Kommandozentrale?

Merkez, beni duyuyor musunuz?

Zentrale, hört ihr mich?

Bu tiyatro, merkezde konuşlanmış.

Dieses Theater. Zentraler Standort.

CDC merkezleri, beni dinleyin.

CDC-Seuchenbehörde, hören Sie mich.

Zaten merkeze gitmem lazım.

Ich muss sowieso aufs Revier.

Bir havalimanı, polis merkezi veya itfaiye gibidir.

Ein Flughafen ist wie eine Polizei oder Feuerwehrwache.