mesela için Türkçe-Almanca çeviriler:

zum Beispiel · z. B., z.B. · beispielsweise · diğer çevirileri

mesela zum Beispiel

Mesela Bach'ın Saint Matthew Passion'u veya Handel'in Mesih'i?

Zum Beispiel Bachs Matthäuspassion oder Händels Messias?

Mesela, havuç kabak gibi sebzelere böyle küçük soslar katarak, sürprizler hazırlayabilirisiniz.

Zum Beispiel zu Zucchini-Karotte kann man raffinierte Sossen und berraschungen zaubern.

Ne gibi mesela?

Wie zum Beispiel?

mesela z. B., z.B.

Mesela hastane raporların gibi.

Wie z.B. deine Krankenakte.

Mesela. insanlar ve ilişkiler gibi yani iki insan arasındaki ilişkileri.

Wie z.B. Wie z.B. Menschen und Beziehungen und zwischenmenschliche Beziehungen.

Mesela, Mini me çikolataya bayılır.

Z.B. Mini Me liebt Schokolade.

mesela beispielsweise

Mesela Profesör Frank, uzunca bir süre hiçbir şey demedi.

Professor Frank, beispielsweise, hat schon lange nichts mehr gesagt.

Mesela Tilikum onu soymuş, cinsel organını ısırıp koparmıştı.

Beispielsweise hat Tilikum ihm die Genitalien abgebissen.

Şu kırmızı, mesela.

Das Rot beispielsweise.