mesut için Türkçe-Almanca çeviriler:

glücklich · diğer çevirileri

mesut glücklich

Ben mutlu ve mesut bir adamdım.

Ich war glücklich und zufrieden.

Ve yaşamlarının sonuna kadar mutlu ve mesut yaşadılar.

Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.