meth

Üvey kız kardeşim. Görünüşe bakılırsa meth müptelası annesi ölmüş.

Sie ist meine Halbschwester, dessen Methhead-Mutter anscheinend gestorben ist.

Bir daha asla Gus için meth pişirmez.

Er würde nie wieder für Gus kochen.

Bay White, meth imparatorluğu gerçekten de bu kadar gurur duyulacak bir şey mi?

Mr. White, ist ein Meth-Imperium wirklich etwas, auf das man stolz sein kann?

Ama mobil bir meth laboratuarı?

Aber ein mobiles Meth Labor?

Şehrin en gözde meth satıcısı ile en gözde yargıcı bekleme odasında.

Der oberste Meth-Dealer der Stadt ist im Wartezimmer mit dem obersten Richter.

Her neyse, bir sanayi çamaşırhanesi meth laboratuvarını gizlemek için çok uygun bir yer.

Jedenfalls wäre eine Industriereinigung ein höllisch guter Ort, um ein um ein Meth-Labor zu verstecken.

Tabii bilmiyordu ki Boston'ın en büyük kristal meth satıcısı ve Jorge'nin patronu sizdiniz.

Er wusste nicht, dass Sie Bostons größte Crystal-Meth-Dealerin waren, und Jorges Boss.

Tüm Güneybatı'daki en büyük meth operasyonunu işletmesi.

Hat das größte Meth-Geschäft im ganzen Südwesten betrieben.

Bana kristal meth çektirdiler!

Ich musste Crystal Meth nehmen!

Brown Ansiklopedisi ve Kayıp Meth Tutkunlarının Davası.

Kalle Blomquist und der Fall des verschwundenen Meth-Junkies.