mevcut için Türkçe-Almanca çeviriler:

vorhanden · gegenwärtig · derzeitig · diğer çevirileri

mevcut vorhanden

Mevcut atmosfer eşitleniyor.

Stabilisiere vorhandene Atmosphäre.

Ben sadece bir exec mevcut gösteriyorum.

Ich bin nur die ein exec vorhanden.

Bilenium ve tarrisite gemide mevcut değil.

Bilenium und Tarrisit sind nicht vorhanden.

mevcut gegenwärtig

Evet ama diğer belirtilerin hiçbiri mevcut değil.

Ja, aber keine anderen Krankheitszeichen sind gegenwärtig.

mevcut derzeitig

Mevcut yörüngemizi koruyun.

Derzeitige Umlaufbahn beibehalten.