mezar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grab · Grabstein · Gräber · Gruft · Grabmal · Mausoleum · Grabstätte · Grabkammer · diğer çevirileri

mezar Grab

Söylentiye göre Shirley Bellinger isimsiz bir mezara gömülmek istiyormuş.

Gerüchten zufolge möchte Shirley Bellinger in einem ungekennzeichnetem Grab beerdigt werden.

Bu bir mezar mı?

Ist das ein Grab?

Ailemin çok güzel bir mezarı var orada.

Und meine Eltern haben dort ein schönes Grab.

mezar Grabstein

Annen güzel bir mezar taşını hak ediyor.

Sie verdient einen schönen Grabstein, deine Mutter.

Bu mezar taşı hala senin mezar taşın olabilir.

Der Grabstein könnte immer noch für Ihre Zukunft stehen.

Tamam, haydi bir mezar taşı bulalım.

Ok, suchen wir einen Grabstein.

mezar Gräber

Bugün mezar yerlerimizi satın aldım.

Ich habe heute unsere Gräber gekauft.

Beş kurban, dört mezar.

Fünf Dpfer. vier Gräber.

Bu civarda mezarlar olmalı.

Hier müssen Gräber sein.

mezar Gruft

Ve mezarda da Silas yatıyor.

In der Gruft liegt Silas.

Burası bir hücre, bir mezar.

Das ist ein Kerker, eine Gruft!

Bakın çocuklar, bu bir mezar.

Hey, Leute, das ist 'ne Gruft

mezar Grabmal

Şimdi bizim sunağımız, senin mezarın olacak.

Jetzt wird unser Gottesschrein zu deinem Grabmal.

Bu mezar onu meşhur edecek. Sonsuza dek.

Dieses Grabmal wird ihn für immer berühmt machen.

Isaac Newton'un mezarı.

Isaac Newtons Grabmal.

mezar Mausoleum

Ya da bir anıt mezara.

Oder in einem Mausoleum.

Anıt mezarda mı?

In einem Mausoleum?

mezar Grabstätte

Bu bir hazine değil ki, Sadece mezardan kalanlar.

Das ist keine Fundgrube. Das ist eine Grabstätte.

mezar Grabkammer

Bir gün, bir dokuzuncu sınıfın mezarını mühürledin.

Eines Tages versiegelte er die Grabkammer einer Neuntklässlerin.