mezarlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Friedhof · Friedhöfe · Katakombe · diğer çevirileri

mezarlık Friedhof

Bildiğim bir mezarlık var.

Ich weiß einen Friedhof.

Bu mezarlıkta, Laval'ın kızının hâlâ korunan sevgisiyle

Dieser Friedhof wurde von Lavals Tochter liebevoll gepflegt.

Bütün mezarlığı taşıdılar?

Der ganze Friedhof wurde verlegt?

mezarlık Friedhöfe

Mezarlıklar çok genç ve gururlu delikanlılarla dolu.

Die Friedhöfe sind voll von jungen und stolzen Männern.

Tamam, hastaneleri, mezarlıkları, cenaze evlerini kontrol ettim.

Okay, hab ich gecheckt Krankenhäusern, Friedhöfe, Bestattungsunternehmen.

Voodoo mezarlıklar tanrısı ve ölü lejyonunun şefi.

Der Voodoo-Gott der Friedhöfe und Anführer des Totenheeres.

mezarlık Katakombe

Burada hiç yeraltı mezarlığı yok ki.

Hier gibt es keine Katakomben.