midenin

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

Bir fikrim yok, ama başka şansım da yok, değil mi?

Keine Ahnung, aber habe wohl keine andere Wahl, oder?

Ama başka bir şey buldun değil mi?

Aber Sie haben etwas anderes gefunden, oder?

Küçük bir kız gibi mi?

Wie ein kleines Mädchen?

Yanlış bir şey yapmadım değil mi?

Ich hab doch nichts falsch gemacht, oder?

Ama asla senin için bir kahraman olmayacağım değil mi?

Für dich werde ich niemals ein Held sein, oder?

Ben bir şey yapmadım değil mi?

Ich hab doch nichts gemacht, oder?

Bize bir şey olmayacak değil mi?

Uns wird nichts passieren, oder?

Gerçek bir uçurtmaya gerçek bir kuyruk gerekir, değil mi?

Ein richtiger Drachen braucht einen richtigen Schwanz, oder?