mikrofonunu

Bu yeni mikrofonlar gerçekten inanılmaz.

Diese neuen Mikrofone sind wirklich unglaublich.

Chaotica'nın yayın mikrofonunu kullanmak zorunda kalacaksın.

Dafür müssen Sie Chaoticas Radiomikrofon benutzen.

ALETLER VEYA MİKROFON

INSTRUMENTE ODER MIKROFONE

Aşırı duyarlı parabolik mikrofonlar tüm doğrultulara yönlendirilmiş.

Hypersensible parabolische Mikrofone, in alle Richtungen ausgerichtet.

Harry bir keresinde mikrofonu küçük bir muhabbet kuşuna yerleştirmişti.

Harry hat wirklich mal ein Mikrofon an einem kleinen Wellensittich installiert.

Normal bir telefon gibi çalışır, ama şurada bir mikrofon vardır.

Es funktioniert wie ein normales Telefon, aber genau hier ist ein Mikrophon.

Van Miller için mi mikrofon taktın?

Waren Sie für Van Miller verkabelt?

Bu gece açık bir mikrofon şeyi var, eğer gelmek istersen

Da ist diese "Open Mic" Nacht, wenn du kommen willst?

Neden bir mikrofonu var?

Wieso hat er eine Wanze?

Vay canına, bir mikrofon daha alabilir miyim?

Wow, könnte ich ein anderes Mikro kriegen?