milyar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Milliarden, Milliarde · diğer çevirileri

milyar Milliarden, Milliarde

Bir milyar dolar.

Eine Milliarde Dollar.

Bir şirketi bir kaç milyar dolardan kurtaracaksın?

Einer Kooperation ein paar Milliarden Dollar gesichert?

Bir milyar dolar, Jason.

Eine Milliarde Dollars, Jason!