milyon için Türkçe-Almanca çeviriler:

Millionen, Million · Millionstel · diğer çevirileri

milyon Millionen, Million

Yaklaşık altı milyon dolar değerinde.

Etwa sechs Millionen Dollar wert.

Milyonlarca insanın ayak parmakları böyle.

Millionen Menschen haben solche Zehen.

İki milyon İspanyol altını.

Zwei Millionen in spanischem Gold.

milyon Millionstel

Ve saniyenin milyonda biri, milyarda biri, saniyenin milyarda biri kadar sürecek.

Es dauert weniger als eine Millionstel billionstel billionstel Sekunde