milyonlarca

Yaklaşık altı milyon dolar değerinde.

Etwa sechs Millionen Dollar wert.

Beş milyon dolar.

Fünf Millionen Dollar.

İki milyon kilometre.

Zwei Millionen Kilometer.

Senin gibi bir milyon insan gördüm ben.

Ich habe Millionen Leute wie Sie gesehen.

Dört milyon dolar.

Vier Millionen Dollar.

Üç ay için üç milyon dolar.

Drei Millionen für drei Monate.

Beş milyon kilometre.

Fünf Millionen Kilometer.

Altı milyon kilometre.

Sechs Millionen Kilometer.

Benim iki milyon onurlu öğretmenim var.

Ich habe zwei Millionen ehrbare Lehrer.

İki milyon, iki hafta.

Zwei Millionen, zwei Wochen.