model için Türkçe-Almanca çeviriler:

Modelle, Modell · model · Vorbild · diğer çevirileri

model

model Modelle, Modell

Yeni model, geliştirilmiş özellikler?

Neues Modell, verbesserte Spezifikationen?

Cyborglar arasında çok popüler bir model.

Dieses Modell ist bei Cyborgs recht beliebt.

Model ne zaman hazır olacak?

Wann wird das Modell fertig sein?

model model

Ama neden erkek modeller?

Aber warum männliche Models?

Bir fotoğraf çekimi için ayarlandın ve modellerden biri Dr. Evil için çalışıyor.

Sie haben eine Fotosession, und eins der Models arbeitet für Dr. Evil.

Hayır, model değil.

Nein, kein Model.

model Vorbild

Biri burda rol model olmalı.

Jemand muss hier ein Vorbild sein.