moleküller

Neden moleküller birbirlerinden uzaklaşır?

Weshalb entfernen sich Moleküle voneinander?

Ekstra makro moleküller tıpkı Raina'nın kanındaki gibi ama

Zusätzliche Makromoleküle, wie in Rainas Blut, aber andere.

Şükürler olsun ki, hipodontikal moleküller hasar görmemiş.

Gott sei Dank sind die hypodontischen Moleküle unbeschädigt.

Moleküller nükleonik parçacıklar yayacaktır.

Die Moleküle erzeugten nukleonische Partikel.

Ve moleküller lazer ışının içinde asılı kalıyorlar.

Die Moleküle verbleiben vorübergehend im Laserstrahl.

Bu moleküller daha kararlı süper ağır bir maddenin molekülleriyse?

Und das die Moleküle eines stabileren superschweren Elementes.

Evet, moleküller arası boşluk özdeş.

Ja, der intermolekulare Abstand ist identisch.