montana için Türkçe-Almanca çeviriler:

montana · diğer çevirileri

montana

montana montana

North Dakota'dan ya da Montana'dan bile daha kötü olmalı.

In North Dakota, oder Montana, muss es noch schlimmer sein.

North Dakota. Montana.

North Dakota, Montana.

Hannah Montana olarak Miley dünyaca ünlü bir pop star oldu.

Als Hannah Montana war Miley ein weltberühmter Pop-Star.