mor için Türkçe-Almanca çeviriler:

lila · violett · Mora · purpur · diğer çevirileri

mor lila

Daha önce hiç mor çamaşırı görmemiştim Calvin.

Ich habe noch nie lila Unterwäsche gesehen, Calvin.

Kraliçe Catherine mor enginar yediği için hazımsızlık çekiyordu.

Die Königin Catherine verträgt keine lila Artischocken.

Eddie Murphy'nin "Acemi'de" giydiği, mor, deri tulum mu?

Den lila Lederoverall, den Eddie Murphy in Raw hatte?

mor violett

Mor, yeşil, mavi.

Violett, Grün, Blau.

O mor işaretleri görüyor musun?

Siehst du diese violetten Markierungen?

Mor bir vizon Deloris.

Ein violetter Nerz, Deloris.

mor Mora

Düşünceniz için teşekkür ederim Komutan, ama Dr. Mora benim babam değil.

Ich schätze Ihre Anteilnahme, Commander, aber Dr. Mora ist nicht mein Vater.

Mora'ydı değil mi?

Mora, nicht wahr?

Ben Ramulan Astrofiziksel Akademisinden Telek R'Mor.

Telek R'Mor, von der romulanischen astrophysikalischen Akademie.

mor purpur

Dinci moru ve dinsiz turuncusu, dinsiz ve Hıristiyan geleneklerinin evlilikteki simbiyozunu sembolize ediyor.

Ekklesiastisches Purpur und heidnisches Orange als Symbol der Symbiose heidnischer und christlicher Bräuche?

Boscogn'la süvarileri olan Mor Gergedan Şövalyeleri

Die Purpur-Nashörner von Tudor! Boscogne schlägt zurück!