motel için Türkçe-Almanca çeviriler:

Motels, Motel · diğer çevirileri

Motel

motel Motels, Motel

Buralarda hiç motel yok.

Hier gibt's keine Motels.

Ya da Sun Ray Motel'de kafayı bulmuş bir grup Kızılderili.

Oder einem Haufen bekokster Indianer im Motel Sun Ray?

Emma da motelde çalışıyor.

Emma Emma arbeitet im Motel.