motor için Türkçe-Almanca çeviriler:

Motoren, Motor · Triebwerk · Maschine · Suchmaschine · motorisch · diğer çevirileri

Motor

motor Motoren, Motor

Bütün motorlar stop.

Alle Motoren stoppen.

Ateşleme ayarı, yağ değiştirme, fren balatası değiştirme, motor rektifiyesi, şanzıman

Motor einstellen, Olwechsel, Bremsen einstellen,. .Motoren und Transistoren einbauen OK.

Motor kapatmak lütfen.

Motor ausstellen, bitte.

motor Triebwerk

Tüm motorlar tornistan.

Alle Triebwerke umkehren.

Tüm motorlar çalışıyor.

Alle Triebwerke laufen.

Köprü, motorlar ileri.

Brücke, Triebwerke ein.

motor Maschine

Bilgisayar, bütün motorları kapat.

Computer, alle Maschinen ausschalten.

Tüm motorlar dursun.

Alle Maschinen angehalten.

Tüm motorları durdur.

Alle Maschinen stoppen.

motor Suchmaschine

Skwerkel aşağılık berbat bir arama motoru! Ben de iyi bir direnişçiyim çocuklar.

Skwerkel ist eine abscheuliche, böse Suchmaschine. Ich bin für gute Proteste, Kinder.

Bir arama motorunu bir değişim rüzgarına çeviren elle tutulamayan şeyden bahsediyorum.

Das nicht Greifbare, das aus einer Suchmaschine eine Veränderungsmaschine machte.

Bay Gross kendi arama motoru için yazımsal bir gizlilik iddiasında, bu nedenle bunun yazımsal içeriğinden kendisi sorumlu

Mr. Gross fordert editorische Diskretion für seine Suchmaschine, deswegen ist er verantwortlich für den editorischen Inhalt.

motor motorisch

Motor becerilerini kolay kolay gerçekleştiremeyeceksin.

Ihre motorischen Fähigkeiten sind beeinträchtigt.

Birincil motor korteksi ve Broca alanı Noel ağacı gibi kıvrımlaşmış.

Sein primärer motorischer Kortex und Brocabereich leuchten wie ein Weihnachtsbaum.

Grodd bir şekilde, sinirsel sinyallerini Eiling'in birincil motor korteksine iletiyor bence.

Ich denke, dass irgendwie Grodd Nervensignale zu Eilings primären motorischen Kortex sendet.