mu için Türkçe-Almanca çeviriler:

kein · ob · diğer çevirileri

mu kein

Bir saniye. Televizyon yok mu?

Eine Sekunde, kein Fernsehen?

Başka lastiğin yok muydu?

Hatten sie keine Ersatzreifen?

Artık internet yok, beni duyuyor musun?

Kein Internet mehr, hast du mich verstanden?

mu ob

Bir planı var acaba; yoksa o da benim gibi umutsuz mu?

Ob er wohl einen Plan hat oder ob er genau so verzweifelt ist wie ich?

Ben gidip Estefania'yı kontrol edeyim. Hâlâ nefes alıyor mu, bakayım.

Ich sehe mal nach Estephania, werde nachsehen, ob sie noch atmet.

Ama gerçekten de hepsi bu mu?

Ob das wirklich schon alles ist?