muamelesi

Kazandigimiz her dolar hasta, aclik ceken ve kotu muamele gormus bir cocuga gidecek.

Jeder eingenommene Dollar hilft einem kranken Kind, einem hungernden Kind, einem misshaldelten Kind.

Ben özel muamele istemedim.

Ich wollte keine Sonderbehandlung.

Siz eşit muamele istediniz.

Sie beide wollten Gleichbehandlung.

Bu tarz bir muamele dünya-çapında kötülere yapılır Michael.

Diese Art von Behandlung ist Weltklasse-Bösewichten vorbehalten, Michael.

O zaman özel muamele istemiyorum.

Dann will ich keine Sonderbehandlung.

Neden Alfred özel muamele görüyor?

Warum wird Alfred besonders behandelt?

İroni olmadan, bu deneyi "şok muamelesi" olarak adlandırdı.

Er nannte sein Experiment ohne Ironie "Schockbehandlung".

Neden özel muamele görüyor?

Warum wird er besonders behandelt?

Lily benim öğrencilerim birer yetişkin ve ben de onlara öyle muamele ediyorum.

Lily, meine Schüler sind Erwachsene und ich behandle sie auch so.

Tam bir Don Draper muamelesi istiyorum.

Ich will die volle Don Draper Behandlung.