mutasyona

İşte bunlar anormal kromozomlar Belliki genetik mutasyonun bir ürünü

Dies sind abweichende Chromosome, aufgrund einer genetischen Mutation.

Mükemmel bir mutasyon.

Eine tolle Mutation.

Şaşırtıcı bir mutasyon.

Eine fantastische Mutation.

Onun mutasyonu eşsiz. Çok güzel.

Ihre Mutation ist einzigartig.

Mutasyona uğramış levrekler tarafından mı?

Enthauptet von einem übellaunigen mutierten Barsch?

Genetik mutasyonlar, savaş için geliştirilen hayvanlar

Genetische Mutationen, für das Schlachtfeld gezüchtete Tiere.

Vücudu, bir çeşit mutasyon geçiriyor.

Sein Körper durchläuft eine Art Mutation.

İzinsiz bir sefalopoide mutasyon kapasiteli, geri tepen karbonizör sattın! Seni pislik!

Du hast einen Reflektionskarbonisator mit Mutationsaufsatz an einen unlizenzierten Cephalopoiden verkauft.

Mutasyon falan değil bu. Genetik zarın rastgele atılması falan değil.

Das ist keine Mutation, kein zufälliger Fall des genetischen Würfels.

Nükleer çağın gelişi mutasyon sürecini hızlandırmış olabilir.

Das Nuklearzeitalter könnte den Mutationsprozess beschleunigt haben.