nüfus için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bevölkerungsdichte · Weltbevölkerung · Population · Bevölkerungszahl · Einwohnerschaft · diğer çevirileri

nüfus Bevölkerungsdichte

Mali merkezler, ulaşımda kavşak noktalar nüfusu yoğun bölgeler.

Finanzzentren, Verkehrsknotenpunkte, Gebiete mit sehr hoher Bevölkerungsdichte.

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler:

Gebiete mit der höchsten Bevölkerungsdichte sind

Özellikle: Negatif Çin nüfus yoğunluğunun ve Afro-Amerikan ilişkilerini ilgilendirmesinin negatif etkisi hakkında.

Über die Auswirkung negativer Bevölkerungsdichte in China auf die afrikanisch-amerikanische Weltanschauung.

nüfus Weltbevölkerung

Dünya nüfusunun sadece küçük bir kısmı hayatta kalabildi.

Nur ein Bruchteil der gesamten Weltbevölkerung überlebte.

Neredeyse tüm dünya nüfusu.

Fast die gesamte Weltbevölkerung.

nüfus Population

Ren Geyiği nüfusunun azalması ve çoğalması.

Das Zu und Abnehemen der Karbu-Population;

nüfus Bevölkerungszahl

Gezegenin sürdürebilme imkanını aşan bir nüfus oluşunca hasat için hazır kabul edilir.

Wenn dann die Bevölkerungszahl die Tragfähigkeit des Planeten übersteigt, wird er als erntereif erachtet.

nüfus Einwohnerschaft

Altı milyon ceset Paris nüfusunun neredeyse üç katı bu çukurlarda barınıyor.

Sechs Millionen Leichen, fast dreimal die Einwohnerschaft von Paris, ruhen in diesen Steinbrüchen.