nafaka için Türkçe-Almanca çeviriler:

Alimente · Unterhalt · diğer çevirileri

nafaka Alimente

İki aydır içerdeyim, çocuklara para, nafaka.

Zwei Monate gesessen, Kindesunterhalt, Alimente.

En azından nafaka ödemene gerek yok, McGee.

Wenigstens musst du keine Alimente zahlen, McGee.

İki nafaka ve dört üniversite parası yükü çekiyorum.

Ich bezahle zwei Alimente und vier Collegeausbildungen.

nafaka Unterhalt

Senden nafaka ve anlaşma karşılığı alacağın paranın yarısını talep edebiliriz.

Wir könnten Ehepartner-Unterhalt verlangen und die Hälfte des Abfindungsgeldes.

NORMAN CRAWFORD ÇOCUK İÇİN NAFAKA

NORMAN CRAWFORD UNTERHALT DES SOHNES